Blogi kancelarii nagrodzone
przez Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy RP

Dr hab. n.t. Piotr Rytlewski

rzecznik patentowy

Studia w zakresie fizyki ukończyłem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych (inżynieria materiałowa) uzyskałem na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jestem zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Specjalizacja

Specjalizuje się w rozwiązaniach naukowo-technicznych, patentowych. Przeprowadzam badania patentowe, opracowuję opisy patentowe, zgłaszam wynalazki do ochrony. Przygotowuję strategie ochrony własności intelektualnej. Doradzam w aspektach technicznych przy opracowywaniu nowych technologii i produktów.

Doświadczenie

Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji, 30 wystąpień na konferencjach naukowych oraz czterech monografii. Zajmuje się badaniami z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej, mechaniki. Doświadczenie naukowe zdobywałem m.in. w laboratoriach we Francji, Niemczech i USA. Jestem Laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca i konkursu „Top 500 Inovators”, oraz stypendium Prezydenta Bydgoszczy dla wybitnego młodego naukowca.

Co robię po pracy?

Najchętniej biegam, spaceruję lub gram w piłkę nożną. Lubię czytać książki oraz podróżować.

 

piotr-rytlewski-kancelaria-patentowa-lech-1
Napisz do nas mikolaj@kancelarialech.pl Zadzwoń +48 575 999 410